w stronę słońca

raport z seminarium projektowego
Katowice 11-15/07/2018r.

Celem seminarium było zrewidowanie i przepracowanie głównych założeń strategii postępowania w stechnologizowanej rzeczywistości. Zderzenie perspektyw naukowej i projektowej - napisanie i wygłoszenie tekstów, przeprowadzenie badań i zaprojektowanie rozwiązań odpowiadających na odkryte potrzeby pozwoliło uczestnikom i uczestniczkom otworzyć się na nowe, nieoczekiwane scenariusze działania.

Punktem wyjścia dla naszych rozważań było zagadnienie ekonomii ogólnej opisanej przez francuskiego myśliciela George Bataille’a. Zgodnie z jej założeniami, to słońce jest warunkiem koniecznym do pojawienia się życia jako pewnej formy przepływu energii w przyrodzie.