#ee75u

Proces kolonizacji #ee75u miał na celu zaprezentowanie metody wyłamywania się z ustalonych ram semantycznych. Przechwycenie dotychczas nieużywanego zwrotu i nadanie mu znaczenia poprzez samo działanie jest gestem teoriopraktycznym, w którym to rozumienie budowane jest poprzez działanie (wiedza proceduralna). W kontekście wyprawy roboczej, #ee75u umożliwił wyrażenie kolektywnego doświadczenia.

hashtag

Znaczenie #ee75u.

Jak zacząć?

  1. Znajdź zwrot, ciąg znaków, który nie posiada znaczenia.
  2. Zacznij z niego korzystać.