fotorelacja

Każda osoba uczestnicząca w wyprawie została wyposażona w jednorazowy aparat, który nie posiadał identyfikacji. Celem tego eksperymentu było wytworzenie transindywidualnej dokumentacji, pozbawionej jednostkowego autorstwa. Własność intelektualna powstałych zdjęć należy do kolektywu wyprawy.

zdjęcia

Fotorelacja z wyprawy.